Termeni si conditii

Termeni si conditii


Termenii si conditiile de utilizare a site-ului www.paza-protectie-securitate.ro (denumite in continuare "Termeni si Conditii") stabilesc care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul www.paza-protectie-securitate.ro (denumite in continuare "Site" si/sau "www.paza-protectie-securitate.ro") ori poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului (denumite in continuare "Serviciile www.paza-protectie-securitate.ro") si are valoarea unei conventii incheiate intre  IBM Smart Soft IT S.R.L. (denumita in continuare  IBM Smart Soft IT S.R.L.), in calitatea sa de detinator si administrator al Site-ului si de furnizor al Serviciilor www.paza-protectie-securitate.ro, si orice persoana care viziteaza ori acceseaza Site-ul sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv www.paza-protectie-securitate.ro (denumita in continuare "Utilizator"). Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din acestea atrage obligatia persoanei respective de a inceta de indata accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea in continuare a Site-urilor, a oricarei pagini din acestea si/sau utilizarea Serviciilor www.paza-protectie-securitate.ro, precum si a oricarui component al acestora constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea.

 

Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

    Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC  IBM Smart Soft IT S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării/ prelucrarii datelor este: “reclamă, marketing şi publicitate” pentru clientii/ potentialii clienti ai operatorului care si-au inregistrat (telefonic, prin e-mail si/sau prin completarea formularului on-line) pe site-ul societatii www.paza-protectie-securitate.ro serviciile/ produsele oferite.
    In vederea furnizarii serviciilor de maketing, promovare si publicitate, dumneavoastra sunteti de acord cu prelucrarea de catre SC  IBM Smart Soft IT S.R.L. a urmatoarelor date cu caracter personal: nume, prenume, data de nastere, adresa domiciliu/ resedinta, adresa de e-mail si implicit cu publicarea acestora pe site. 
    Acordul se considera acordat  in momentul completarii voluntare de catre dvs. a formularului online, ce se regaseste pe site si /sau prin efectuarea platii in vederea furnizarii serviciilor solicitate.
   
   Refuzul dvs. in ceea ce priveste prelucrarea si publicarea datelor personale pe site, determină incapacitatea furnizarii serviciilor de marketing si publicitate/ promovare oferite de  IBM Smart Soft IT S.R.L.
    
   Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate următorilor destinatari: clienti/ potentiali clienti, autoritati publice locale si centrale si orice vizitatori ai site-ului pentru datele personale .
   Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de:
-    dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor,
-    dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, şi 
-    dreptul de a vă adresa justiţiei. 
   Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul societatii  IBM Smart Soft IT S.R.L. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

Materialele si informatiile accesibile prin intermediul Site-urilor
Continutul, design-ul, elementele de grafica al Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, tot continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de si/sau catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc,) apartin  IBM Smart Soft IT S.R.L. si reprezinta Continutul Site-ului. Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in Site si indeferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale prin afisare pe ecranul unui computer personal sau a unui alt dispozitiv electronic de afisare a unei pagini web si/sau prin imprimare/descarcare, in scop personal si necomercial, a anumitor documente sau informatii explicit desemnate in acest scop, cu conditia pastrarii nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuala, alte drepturi de proprietate si conditiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective. Orice utilizare a Continutului Site-ului de catre terte persoane in alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al  IBM Smart Soft IT S.R.L. si in conditiile stabilite in mod exclusiv de catre  IBM Smart Soft IT S.R.L.. Astfel este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata, facuta pe un site de internet sau in orice alta parte, a Continutului Site-ului sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal si necomercial.  IBM Smart Soft IT S.R.L. isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a Continutului Site-ului in orice scop altul decat cel personal pot fi facute la adresa: [adresa de corespondenta a  IBM Smart Soft IT S.R.L.], sau prin e-mail la adresa contact@paza-protectie-securitate.ro. Orice persoana care expediaza in orice mod informatii ori materiale catre Site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor precum si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre Site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in nici un mod raspunderea  IBM Smart Soft IT S.R.L., ci numai raspunderea persoanelor respective.

 IBM Smart Soft IT S.R.L. nu pretinde un drept de proprietate asupra materialelor pe care utilizatorii le furnizeaza sau le posteaza. Transmitand asemenea materiale, utilizatorii sunt de acord sa acorde  IBM Smart Soft IT S.R.L. permisiunea de a utiliza materialele inclusiv sa le copieze, distribuie, transmite, publice, reproduca, modifice si sa le traduca, de a mentiona numele lor in legatura cu materialele pe care le-au transmis si dreptul de a cesiona la randul lui toate aceste drepturi oricarui partener al sau. Nu se vor pretinde si nici acorda niciun fel de compensatii pentru utilizarea materialului in felul aratat mai sus. 

Limitarea raspunderii
 IBM Smart Soft IT S.R.L. nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres, pentru continutul de pe Site, pentru continutul oferit de partenerii sai sau de Utilizatorii Site-ului.  IBM Smart Soft IT S.R.L. va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil. Cu toate acestea, VDF Media Telekom nu este responsabila pentru inadvertente, erori sau omisiuni in cadrul informatiilor furnizate de catre partenerii comerciali ai  IBM Smart Soft IT S.R.L. si/sau de catre Utilizatori precum si pentru corectitudinea si exactitatea acestor informatii. In mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord sa exonereze de raspundere pe  IBM Smart Soft IT S.R.L. pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a Site-ului. Pentru caz de forta majora,  IBM Smart Soft IT S.R.L. si/sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, sunt exonerati total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al  IBM Smart Soft IT S.R.L., lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc. Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure pe  IBM Smart Soft IT S.R.L. si/sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorului in legatura cu utilizarea serviciilor www.paza-protectie-securitate.ro sau orice alt aspect relationat Serviciilor www.paza-protectie-securitate.ro .

Modificarea Termenilor si Conditiilor
 IBM Smart Soft IT S.R.L. are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligata sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin si neconditionat de catre Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de Site sau de Serviciile www.paza-protectie-securitate.ro ori prin accesarea Site-ului, intervenita oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului si/sau utilizarea in orice mod a Serviciilor www.paza-protectie-securitate.ro

Legea aplicabila. Litigii
Drepturile si obligatiile Utilizatorilor Site-ului si ale  IBM Smart Soft IT S.R.L., prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Bucuresti.

Politica de retur
Daca esti nemultumit de produsele cumparate de la www.paza-protectie-securitate.ro si vrei sa renunti la cumparare si implicit sa primesti banii inapoi, poti sa aplici pentru procedura de retur a produselor in maxim 10 zile lucratoare, conform dispozitiilor Ordonantei de Guvern nr.130/2000, privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.
Termenul de 10 zile lucratoare prevazut pentru exercitarea acestui drept incepe sa curga: 
 
a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator; 
b) pentru servicii, din ziua încheierii contractului; 
 
Prin contract la distanta se intelege contractul de furnizare de produse 
sau servicii incheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vanzare organizat de catre comerciant, care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta.
Dreptul de retur in 10 zile lucratoare se adreseaza doar clientilor care au achizitionat produse online de pe site-ul www.paza-protectie-securitate.ro
Clientul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, în termen de 10 zile lucratoare, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv. 
Conform Ordonantei nr. 130/2000 consumatorul este raspunzator de achitarea cheltuielilor aferente returnarii produselor catre comerciant.
 
Dreptul de renuntarea la cumparare nu se aplica in cazul persoanelor juridice.
Rambursarea sumelor se va face in cel mult 30 de zile de la data denuntarii contractului de catre consumator.

© 2015 Copyright by paza-protectie-securitate.ro